top of page

Begeleiding Jeugdigen

Begeleiding van kinderen en jongeren met een traumatisering en/of meervoudige handicap. 

YOUTH FARM

Love Child Foundation | Begeleiding | Werken met dieren

BEGELEIDING JEUGDIGEN
Een aantal dagen in de week begeleid ik kinderen en jongeren met een meervoudige handicap die opgevangen worden als extra ondersteuning voor de ouders. Dit doe ik in het pittoreske dorpje Jeugddorp de Glind onder de rook van Amersfoort, waar bewoners en ondernemers dienstbaar zijn aan de opvang van meer dan 200 getraumatiseerde en gehandicapte kinderen en jongeren. 

De begeleiding bestaat voornamelijk uit liefdevolle zorg, een prettige en uitdagende dagbesteding en waar nodig medische handelingen. Je kunt mij voor deze zorg inhuren vanuit PGB of andere fondsen.

WERKEN MET DE DIEREN

Waar mogelijk zet ik mijn werk met de dieren in om de kwaliteit van leven te verhogen en bij getraumatiseerde jeugdigen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid aan te spreken. Iedereen verdient een plek in deze wereld, ook en juist als daarin iets beschadigd is. Mijn werk richt zich vooral op verbinding maken op elk niveau (lichaam, geest, ziel) en vanuit hier de vreugde voor het leven en de mogelijkheden die voor dat kind bereikbaar zijn open te leggen. De dieren zijn hierin oprechte en eerlijke leermeesters die direct tot de kern doordringen. Omdat zij dat op een speels en liefdevolle of zelfs 'aaibare' manier doen kan het kind zich onvoorwaardelijk openen. Hier als een observerende waarnemer bijblijven en te oogsten wat er zich in die ontmoeting voordoet, is van groot belang. Door niet meer sturend te zijn maar in alle opzichten begeleidend, kunnen zich processen openen die op een veel dieper vlak ontstaan en helend zijn vanuit de ziel. Dat is de reden dat ik dit SOULFUL sessies noem, zowel met de paarden als met de hondjes. 

LOVE CHILD FOUNDATION 

Met de stichting Love Child Foundation zetten we ons met een groep vrijwilligers in voor het organiseren van Soulful Retreats en vakanties voor getraumatiseerde en zieke kinderen.

Kijk op de website voor meer informatie en donaties.

bottom of page