top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJudith

Wat hebben Corona en Authentiek leven gemeen?"... weet dat elke keer als jij je afzet tegen de rest van de wereld, en daarmee bedoelen we als je jezelf vergelijkt met hoe de rest van de wereld het doet of de rest van de mensen om je heen, dan zul je nooit vanuit je eigen authentieke gevoel ergens over kunnen leven. Dat is waar je als mens naar op zoek bent. Blijf daarin heel erg verbonden met hoe jij van binnen voelt over iets. Als je iets ziet wat niet bij jou past, zeg dan niet dat die persoon iets doet wat niet klopt, zeg dan tegen jezelf (en niet perse tegen de ander!): dit past niet bij mij. Of: zo voel ik het niet, zo leeft het niet voor mij, zo wil ik mij er niet in uiten...

Dat is tegelijk jouw leidraad.


Het is mens eigen om dat wat niet past, wat niet als authentiek voelt, af te keuren of zelfs te veroordelen. Of daar een mening over te hebben en dan meningen van andere mensen te zoeken die dat staven, zodat je je weer sterk voelt. Maar dit is slechts een bevestiging dat je niet authentiek, niet vanuit jouw eigen beleving de wereld inkijkt.

Authenticiteit betekent dat jij de meest unieke uitingsvorm van het Goddelijk Zijn bent.


Daar zit juist jouw kracht om het Goddelijk ervaren op de meest unieke en de meest eerlijke, pure en oprechte manier in jouw leven vorm te geven. Leven vanuit die authenticiteit zorgt ervoor dat je ook met anderen in contact komt met hun authenticiteit. Op het moment dat mensen voelen dat je in contact bent met hun authenticiteit, zullen ze zich ook kunnen openen en zullen jullie je voor elkaar kunnen openen. Dan is het niet meer een zoeken naar elkaars mening om jouw eigen gelijk te staven of om jouw eigen zekerheid te ondersteunen, dan is het een connectie die je maakt op zielsniveau. Het paradoxale in het geheel is dat authenticiteit eerder lijkt op afgescheiden leven. Alleen maar op jezelf gericht. Maar laten we duidelijk maken dat het tegenovergestelde waar is.


Het gaat erom dat jij op de meest authentieke manier durf te leven wat jij voelt dat jij wilt ervaren als dat Goddelijk Zijn op aarde. Want alles op aarde is daar een uitingsvorm van en jij als mens beleeft dat alleen maar op jouw manier. Er is geen ander, ook al zijn jullie het nog zo met elkaar eens, ook al voel je je nog zo verbonden, er is geen ander op de hele wereld, in het aardse bestaan, die exact het zelfde ervaart als jij! Niemand die hetzelfde voelt als jij, hetzelfde denkt als jij, die hetzelfde beleeft als jij. Er is er maar één en dat ben jij!

En dat maakt jou juist zo uniek. Als jij in jouw authenticiteit diep verbonden bent met jouw uitingsvorm van Goddelijk Zijn, dan ben je diep verbonden met àlle uitingsvormen daarvan.

Pas dan kun je de ervaring van één-zijn vinden. Juist in het diepe ervaren van het aardse leven, het contact maken met jouw manifestaties, de materie, jouw lichaam en hoe je je uit. Ofwel, helemaal aards durven zijn, brengt je weer bij je meest diepe eenheidservaring van het Goddelijk Zijn. Dat wat jullie bedoelen als jullie zeggen: we zijn samen één.


Het is dè weg om diep van het leven te gaan houden en haar kracht te voelen. Om de oorsprong van Goddelijke liefde en diepe zielsverbinding met alles wat is te ervaren. Dan kun je ook de stap gaan om dat diep te ervaren met mensen, om je daarvoor te openen, om je eigen angsten en je eigen overtuigingen daar in te overwinnen, je eigen pijn daarin te omarmen, lief te hebben en om te vormen.

Dan kun je terug naar compassie en met elkaar omgaan zonder voorwaarden. Op die manier kun je ook weer contact maken met het mens-zijn daarin, je eigen mens-zijn voorop. In jouw eigen volledig mens-zijn, in jouw eigen authentieke ervaring van dat mens-zijn, in je daaraan overgeven, daar voor gaan staan, dat leven en dat uiten, kun je elkaar pas echt ontmoeten. Daarin kun je elkaars ziel raken.

Dat is een open en vrije manier om dat te doen, omdat het authentiek is! Dat woord is daar niet voor niets voor gebruikt. Zodra er een zoeken naar zekerheid komt, waarin je bij anderen steun zoekt voor je eigen gelijk of voor je eigen zekerheid, dan ben je niet meer bezig met jouw authentieke ervaring van binnenuit. Dan ben je het aan het zoeken bij de ander. Wie heeft gelijk, wie niet. Wat past wel, wat past niet. Dan verval je in oordelen over iets wat niet past en mensen die niet passen of je gaat mensen die wel passen op een voetstuk plaatsen.

Als het dan gaat over co-creatie, als het gaat over collectief zoiets als een coronavirus creëeren, dan begint het daar bij het verlies van authenticiteit. Bij het afgeven op dingen waarvan jij denkt dat ze niet goed zijn, wat in wezen alleen maar dingen zijn die niet passen bij jóuw authenticiteit, bij jouw eigen authentieke ervaring. Het lijkt makkelijker te zijn om af te geven op wat niet bij je past dan om je verantwoordelijkheid te nemen voor wat bij je past en dat te leven. Er is heel veel waar je op kunt afgeven. Of dat nou de regering is, een ander land, een groep, een goeroe of meester, een buurman, een ouder... maar helpt het je? Of creëert het meer van hetzelfde?

De enorme en helende kracht van de authenticiteit waar wij over spreken is dat je juist kijkt naar dat wat overeenkomt. Waar je de liefde van jouw Goddelijk Zijn kunt zien. Jouw werkelijke zelf. En dat is een kunst!

Waar je in de buurman, je ouder, de regering, noem maar op, kunt zien waar het wél overeenkomt met jouw authentieke ervaring van wie je werklijk bent. Als iemand iets doet wat totaal niet overeenkomt, dan kun je terug naar het weten dat in ieder persoon en zelfs in elk creatie de ervaring van het Goddelijke terug te vinden is. Of het licht, of liefde of God, welke naam je maar wilt geven aan datgene dat jullie verbinding is, jullie Kern. Mensen vormen graag groepen om zich daarin te versterken, kerken, communities, maar ook bijvoorbeeld een politieke partij. Dat is ook om houvast te zoeken bij mensen met dezelfde mening en je afzetten tegen mensen met de andere mening. Dat is een ervaring waar je geen oordeel over hoeft te hebben, maar waarin je de kracht kunt zien van de ervaring zèlf. Het proces waarin uiteindelijk dat Goddelijke licht gewoon schijnt in alles wat er is. Laten we dat even op een andere manier uitleggen, zodat jullie het ook echt kunnen voelen. We gaan even dieper dan dit...


Een authentieke ervaring, welke dan ook, gaat niet over dat hij perfect is of niet, dat hij in jullie definities goed is of niet, het gaat er over dat de ervaring IS!

Het is heel erg belangrijk dat je dat bovenal blijft voelen. Zelfs mensen die zich helemaal niet bewustzijn van dit wat wij nu bespreken of spiritualiteit in het algemeen of bewust leven in die zin, kunnen toch heel erg authentiek leven. Hierdoor kunnen andere mensen resoneren met wat deze persoon doet of wat deze persoon zegt. Het is behulpzaam om daarin de scheidslijn te onderscheiden waar het aan de ene kant een ‘aanhangen’ wordt, waarin je eigenlijk je eigen authenticiteit weggeeft aan die persoon, of waar het aan de andere kant een ‘inspireren’ wordt, waarin jij jouw eigen authenticiteit vóedt door die persoon.


Dat is de graadmeter waarop je kunt zien of iemand zélf authentiek leeft. Wat hij ook doet. Of iemand nou spiritueel is of niet, of hij nou bewust leeft of niet. Iemand is authentiek op het moment dat iemand in staat is om met zijn ervaring, zijn unieke uiting van het leven mensen te inspireren om ook authentiek te leven... en dat kan gewoon de buurman zijn met hoe hij in het leven staat en die kleine mooie dingen die hij zegt of doet, dat hoeft niet de spiritueel leraar of meester te zijn. Maak daarin geen onderscheid het kan iedereen zijn, want iedereen is een ervaring van het Goddelijk leven. Maar dat is je graadmeter, daaraan kun je voelen en herkennen of iemand in zijn eigen authentieke ervaring zit. Als iemand in die authentieke ervaring leeft, dan is dat zo uplifting voor de mensen om hem of haar heen, dat je je daar aan kunt laven in de zin van jezelf voeden in jouw eigen authenticiteit.

En zo weet je ook je eigen route die we je nu aanreiken, wees zo authentiek mogelijk en wees niet bang voor commentaar of oordelen van anderen over hoe jij leeft. Want dan ben je al over die grens gestapt waarin je niet meer inspireert maar iets nodig hebt. Mensen kunnen je dan ofwel gaan aanhangen of afstoten.

Je ervaart dan ofwel roem en goedkeuring, je ego gestreeld, of je ervaart dat je afgewezen wordt en voelt je niet gezien of gehoord.

In die diepste authenticiteit, en dan komen we weer bij het paradoxale dat het lijkt op het meest afgescheiden zijn, ervaar je de meeste verbinding met wie je zelf bent en met alles om je heen.

Het zijn twee kanten van de dualiteit, aan de ene zijde het aanhangen of afstoten ofwel niet authentiek leven, aan de andere kant van die lijn zit juist het verbindende waarin jóuw authenticiteit ook kracht krijgt. Dan is er geen verschil meer, dan maakt het niet meer uit. Dan ben je in wat er is en uit je je zoals jij alleen dat kan, in alle oprechtheid. Je ervaart dan wel beide kanten, maar wordt er niet meer in meegezogen. Jouw authentieke leven laat je van binnenuit ervaren wie je bent en dat voelt krachtig en zeker, je wéét! Niet meer afhankelijk van wat er buiten je gebeurt. Je gebruikt dat slechts om nog dieper te herkennen wie je bent.

Dan zie je in het diepst van elke ervaring, middenin de dualiteit, de eenheid terug van alles wat is. Dus ja, je kunt absoluut voorbij de duale beleving die eenheid ervaren. Dit is de weg.

En je komt dan uiteindelijk uit bij jouw levensverhaal, jouw authentieke levensreis.


Dit is ook de basis van het coronavirus. Niet aan de oppervlakte, maar wat eronder ligt. En dan niet van het virus zelf, maar van alles wat er omheen gebeurt. De route die jullie daarin kunnen bewandelen is deze stappen weer zetten. Met het besef dat als je radicaal trouw blijft aan jóuw wijsheid, aan jouw verhaal van jóuw leven, de manier waarop jij je uit... jij die authenticiteit vol vreugde kunt oogsten! In authentiek leven verdwijnt ook de behoefte om erkenning en het aan anderen opleggen van jouw wijsheid en manier van leven. Dat is weer die andere kant van de lijn.

Het gaat dus even niet over corona in die zin, over het virus zelf, het gaat over vertrouwen en vooral jouw ervaring hierin. En wat deze energieën jou brengen en voor jou openen. Ook dat is weer voor eenieder zo authentiek dat het omvormen daarvan ook alleen maar kan vanuit die authentieke kracht. Zo komen er steeds meer mensen die elkaar inspireren in dat authentiek zijn, waardoor er authentieke ervaringen ontstaan die gefundeerd zijn in liefde en compassie, in Goddelijk licht.

Dat is waarin nieuwe ervaringen ontstaan die ook collectief kunnen worden, maar dan op een andere manier.

Is dat dan de grote ommekeer? De grote ‘awakening’?

Dat kan. Voor jou zélf. Het is een krachtige uitdaging voor ieder persoonljik om te leren kiezen voor in verbinding leven met jouw eigen unieke uitingsvorm van wie je werkelijk bent. Om daarin te gaan letten op jouw creatiekracht die vorm krijgt door wat je gelooft, hoe je je daardoor voelt en hoe je vanuit daar handelt.

De mensheid gaat al zo lang er leven op aarde is en zolang het daar zal zijn, door periodes heen waarin de collectieve creatiekracht duidelijker laat zien wat de geloofsstromen waren. En biedt daarmee de mogelijkheid om te leren zien, dat je richten op ideëen en gedachten ergens over die je afhouden van jouw authentieke evaring van het leven, alleen maar meer afscheiding creëeren van wie je werkelijk bent. En dus meer boosheid, afgeven, pijn, verontwaardiging, angst, buiten jezelf kijken en oordelen. Er is altijd een persoonlijke ommekeer mogelijk door deze crises, maar de aarde zal in haar vorm altijd zijn wie ze is. Ondersteunend aan die processen en de ervaring van jullie Goddelijk zijn in de materie, de mogelijkheid tot voelen, proeven, horen, zien en omarmen wie je werkelijk bent.

Waarom? Omdat het meeste belang gehecht wordt aan die authentieke ervaring waarin het Goddelijke zichzelf ervaart. Wees gerustgesteld dat alles goed is. Wees gerustgesteld dat niets verbeterd hoeft te worden. Wees gerustgesteld dat als jij die ervaring voor jouzelf zo authentiek mogelijk wil maken, dat dat een feest is en je daarvan mag genieten. Weet ook dat jouw feest ook de ander zal raken die daar wellicht niet op die manier mee bezig is. Daarin kun je een ‘nieuw ervaren’ creëren met elkaar.


Het is een tijd vol inspiratie, dingen die zichtbaarder worden en vol prachtige mogelijkheden waarin jij zèlf nieuwe keuzes kan maken zonder dat anderen op te leggen We zijn met elkaar bezig met een prachtige Co-creatie ... en dat is het.


15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page