top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJudith

Ann’s inspiratie over het Coronavirus en onze creatiekracht.

Bijgewerkt op: 30 mei 2021NIET NIEUW

Ten eerste, jullie doen net alsof dit iets nieuws is. Het enige wat er nieuw aan is, is de wijde verspreiding van nieuws over iets dat al sinds mensenheugenis gebeurt op gezette tijden. Een uitbraak van iets dat mensen niet alleen doodt, maar mensen vooral erg bang maakt. Of is het andersom. Het is de angst van mensen die door de loop van de tijden heen gedachtevormen creëren die collectief worden. Gedachtevormen die steeds sterker en sterker worden en zich gaan bundelen waardoor hun kracht groeit, of liever gezegd hun manifestatie-kracht. Als veel mensen maar lang genoeg gedachten denken met dezelfde vibratie-vormen dan kan het niet anders dan dat deze zich gaan manifesteren.


Gedachten over angstaanjagende dodelijke ziektes zijn er altijd al geweest en op verschillende momenten in jullie tijdspanne zijn deze ook daadwerkelijk gemanifesteerd, ofwel gecreëerd door jullie eigen gedachten-krachten.

De verschillende complot-theorieën die de ronde doen, de meningen over het gevaar van jullie 5G netwerken, de meningen over het gevaar van dieren eten, voor zowel hun gezondheid als die van jullie zelf, gedachten als “we moeten ons bewustworden want anders dan…” en het massaal creëren van gedachten over het moeten redden van de wereld en elkaar, hebben allen bijgedragen aan het vormen van een wereldwijd virus dat iedereen treft. Iets dat al deze facetten samenbrengt op een of andere wijze. Zo werkt de wet van aantrekking: dat wat dezelfde energie heeft wordt samengebracht en vermenigvuldigt zich. In dit geval tot een manifestatie van een virus dat jullie treft op precies die plekken in jullie lichaam waar vrijheid en levensvreugde zich uiten.

Door deze gedachten te denken, alle voorbeelden die we zojuist genoemd hebben, trekken jullie al langere tijd energieën aan die tezamen deze creatie waar konden maken. Al jullie angsten gebundeld. Op een vrij zachte manier mogen we wel zeggen. Het had veel en veel gevaarlijker en dodelijker gekund, maar blijkbaar zit er ook mildheid in de creatiekracht. Die mildheid komt omdat er ook andere stromen mee creëren. Stromen van mensen die leven in vertrouwen en in het moment. Mensen die de vreugde van het leven en hun vrijheid daarin hoog in het vaandel hebben staan, temidden van welke omstandigheid dan ook. (We willen graag toevoegen dat het niet perse alleen spirituele mensen zijn, maar ook mensen die zich hier niet bewust van zijn)SPIEGEL

Ook hiervoor geldt hetzelfde als voor ieder persoonlijk: dat wat je buiten jezelf ziet is een mengeling van de vibratie-stromen die in jouzelf aanwezig zijn. Op wereldniveau is dat niet anders.

Wat jullie op grote schaal collectief creëren is niet anders dan een weerspiegeling van de gedachtestromen en vibraties die mensen uitzenden en die samenkomen in de manifestatie ervan. Dat is de manier om ernaar te kijken.

En zo kun je ook iets gaan veranderen.


Maar hoe doe je dat dan, als je collectief energiepatronen samen hebt gebracht in een wat onfortuinlijke maar in het oog springende manifestatie. Hoe kun je dat dan omvormen?

Dat kan alleen maar door individueel een andere energie of vibratie de ether in te sturen.

Een energie die gericht is op de oplossing, ofwel op precies de tegengestelde vibratie van de manifestatie van het Coranovirus.


Dat is interessant, want dit is dus voor iedereen verschillend. Kijk eens naar wat het virus voor jou persoonlijk betekent. Betekent het angst? Of betekent het ziekte.? Betekent het verwarring of betekent het zelfs boosheid? Of aan de andere kant, betekent het iets willen doen of beter maken, verbeteren of bewustwording willen creëren? Wees eerlijk en kijk diep. Want het is niet iets dat zomaar aan de oppervlakte zichtbaar is. Durf onder jouw eigen motivaties te kijken, onder je eigen eerste gedachten erover. Je hebt te maken met je brein dat in eerste in instantie zal verklaren, verdedigen zelfs of goed praten. Dit komt omdat een deel van jouw brein zo in elkaar zit dat hij moet zorgen voor de overleving van de persoon. Dat is heel goed, anders zou je hier op aarde niet kunnen leven. Dat is waarom het zo gecreëerd is.


Maar zoals we in ons boek over de mind beschreven, dat zowel jouw lichaam als jouw Ziel van jouw mind gebruik maken, dus jouw ego en jouw Bewust Zijn, gaat het om samenwerken. Gaat het om de balans te vinden tussen jouw Ziel of Goddelijk ervaren en de manier waarop je je uit in jouw leven als mens.


Dus kijk diep naar wat de motivatie is, de onderliggende gedachten, jouw werkelijk angsten of onzekerheden. Kijk naar waar je je nog niet zo gewaardeerd en gezien voelt als jouw Ziel, jouw Goddelijk zijn, jou altijd liefheeft en waardeert. Er is niets voor nodig. Jouw Ziel of Goddelijk zijn zal geen enkele voorwaarden stellen aan hoe jij je uit. Jouw Ziel zal altijd de Goddelijke liefde in jou zien. Of je nou goed doet of kwaad, of je nou gezond bent of ziek, of je nou leeft of sterft. Er is alleen liefde, onvoorwaardelijk.

Maar op aarde, in de ervaring van het menszijn, zie je ook de tegengestelden. Zie je soms vooral de andere kant zoals ziekte, de dood, het verdriet, voel je de boosheid, de onzekerheid, het onwaardig zijn, de eenzaamheid, de pijn.


Weet dan altijd dat je dit niet bent, maar dat je het ziet. Vanuit daar heb je een keuze voor wat je wilt zien of ervaren. Dit is niet makkelijk in een wereld waarin het menselijk brein dan redeneert dat dat niet goed kan zijn: je hoofd in het zand steken en net doen alsof al die ellende er niet is en nog erger dat je er niets aan doet.

Maar weet en onthoud dat alles wat jij er aan gaat doen de focus nog meer legt op het bestaan ervan. Dit is een lastige uitspraak, want het roept veel weerstand op; ‘moeten we dan al die mensen maar laten verhongeren of al die dieren laten afslachten of.. of’.

Nee! Maar alles heeft te maken met de intentie.


WET VAN AANTREKKING Luister goed: het gaat om de vibratie. De wet van aantrekking is nogmaals; alles wat dezelfde energie heeft trekt elkaar aan en vermenigvuldigt zich.

Dat betekent dat als je je richt op dat wat je wilt veranderen vanuit het besef dat het anders moet, beter moet (ofwel dat is niet goed is) dat de vibratie waar je dit mee doet, alleen maar zorgt dat het probleem groter wordt. En zo kan het zich dus uiteindelijk collectief uiten in zoiets als het virus. Of in andere dingen die jullie massaal slecht vinden of waar jullie ‘tegen’ zijn. Na deze collectieve uiting volgt bijna altijd onherroepelijk een vorm van manifestatie ervan.

Jullie hebben je namelijk gefocust op het niet goed zijn ervan. Iets is niet goed, dus moet het anders. Dat veranderen kan echt alleen maar als je je focust op de oplossing. Dus op de tegengestelde energie.


Dus let goed op of alles waar je je vaak over uitspreekt en zelfs in bent gaan geloven (al zijn het kwaadwillende aliens) dat je je afvraagt of dit is wat je wilt dat jouw realiteit wordt. Als je weet dat je alles zelf creëert zou dat de belangrijkste vraag moeten zijn bij alles wat je denkt, uitspreekt, verkondigt en in gelooft!


Dan zijn we weer terug bij hoe we net aangaven dat je je kunt focussen op de tegengestelde energie van wat Corona met jou doet. Niet wat het met de wereld doet, maar wat het met jou doet. Als het je bang maakt, en dan specifiek bang om dood te gaan, richt je dan op alles waardoor diep in jou de vibratie van leven weer wordt aangeraakt.

Ben je bang dat je mensen kwijtraakt, richt je dan op de vibratie van samenzijn, van het leven dat je samen deelt en voel dit tot diep in je hart. Als je wilt dat er van alles verandert richt je dan op de vibratie van die verandering, op hoe dat voelt als het al zo is! Maar blijf niet hangen in dat het moet veranderen en anderen vertellen hoe dat moet. Verander het zelf diep in jou, voel hoe het voelt om vrij te zijn, vol leven, gezond, in vrede of wat dan ook.ONVOORWAARDELIJKHEID Als je je leert verbinden met jouw eigen Ziel of Goddelijk zijn dan zul je iets van diezelfde onvoorwaardelijkheid kunnen gaan voelen. En dan komt het belangrijkste: dan heb je lief of accepteer je ongeacht de uitkomst!


Dat betekent dat het je zelfs niet meer uitmaakt of jijzelf dood gaat of niet. Of dat de ander je verlaat of niet. Dan maak het zelfs niet meer uit of je ziek wordt … of niet.

Dan heb je werkelijk in alles de schoonheid en de stroom van de onvoorwaardelijke liefde van het leven gevonden. Dan hoef je ook niet meer de wereld te verbeteren. Dan doe je alleen nog wat vanuit jouw diepe verbinding oprijst en bent precies zoals je je wilt uiten en doet precies dat wat je wilt doen.

Dat kan heel goed zijn dat je je medemens helpt, Maar niet om beter te worden, of bewuster, of meer spiritueel of om de aarde te redden of anderen te overtuigen van wat wel en niet kan, mag of wenselijk is. Maar dan doe wat je doet zonder dat enige uitkomst belangrijk is! Zonder dat je de ander vertelt hoe het moet.


Dan luister je en kijk je zonder oordeel naar de uitingsvorm waarvoor die ander heeft gekozen en richt je je op de liefde en onvoorwaardelijkheid die je in jezelf voelt groeien. Dan kan, mag en zal ieder mens kiezen voor het leven waar hij gelukkig van wordt. Dat is elkaar werkelijk upliften!


BEGIN BIJ JEZELF Zoals je aan een buffet datgene kiest wat je lekker vindt en wat jou voedt. Zodat je blij wordt van wat je eet. Je kunt elkaar op dingen wijzen die de moeite waard zijn om te proberen, maar niet zeggen dat het een perse beter is dan het ander. De een zal zich voeden en gelukkig worden van vlees en de ander van groenten.

Pas als je daar geen oordeel meer over hebt, of de ander daarin kunt laten, kom je in de kracht van onvoorwaardelijkheid terecht. Verwacht hierin geen perfectie van jezelf, elke stap is een mooie stap, als het maar jouw authentieke stappen zijn. Vanuit jouw hart. Wat jij doet laat de vibratie werkelijk veranderen, niet wat jij anderen vertelt wat ze moeten doen. Je kunt inspireren direct vanuit je hart en Ziel, maar je kunt ook inspireren vanuit jouw focus op wat niet goed is. Daarin ligt een sleutel tot werkelijke verandering.


Als jij leeft in jouw verbinding met wie je bent en je uit zoals jij voelt dat bij jou past, dan zal jouw vibratie anders worden. Dan zal die vibratie daadwerkelijk open, eerlijk en oprecht het hart van de ander kunnen raken. De ander zal zich dan geïnspireerd voelen om ook meer in verbinding met zichzelf te leven, haar Ziel te ontmoeten en de kracht van onvoorwaardelijke liefde. Vanuit daar zal hij of zij vanzelf andere keuzes maken of in elk geval de keuze voor liefde, dankbaarheid en respect. Wat zich weer zal uiten in alles wat die persoon doet.


Wees niet bang dat dat niet zo zal zijn. Daar hoef jij niets voor te doen, als wel jouw eigen vibratie veranderen in een van dankbaarheid, liefde, respect, acceptatie en een weten dat alles goed is zoals het is. Dan vind je oprecht vrede in jezelf. En wat als die vrede door jouw hart stroomt naar de collectieve vibratie?!


Op die manier kun je ook met dieren omgaan en ze zelfs als jouw maaltijd gebruiken. Maar als je hier al een oordeel over voelt, ben je nog niet in die diepe verbinding met jouw Ziel die daar geen enkel oordeel over heeft. Dat is niet erg, dat is jouw ervaring van het leven. Feitelijk hoeft dat ook niet veranderd te worden, snap je? Als je daarin ook mededogen met jezelf hebt en jezelf ziet als de mooiste uitvoering van wie je bent, dan kun je ook in acceptatie en onvoorwaardelijke liefde met jezelf leven. Dan kun je kiezen voor vlees eten of voor niets van dieren gebruiken. Dan heb je een nog diepere sleutel te pakken. In die rust opent zich de verbinding met wie je werkelijk bent steeds verder. En dan besef je steeds dieper dat je niets moet en dat jouw ervaring de beste ervaring is die het Goddelijke zich kan wensen. Dat is de diepe kracht van leven zoals het is.


Jouw ervaring zal zich verdiepen en groeien, waarmee jouw vibratie verandert. Pas daarmee zal de vibratie van het collectief ook kunnen veranderen. Het antwoord is dus: richt je op dat wat goed voelt, wat jouw hart doet zingen en leef daarmee in een wereld die dat op jouw pad zal brengen. Kijk ernaar als de beste weerspiegeling van wat er in jou gaande is, hoe je over het leven denkt, voelt en waar je in gelooft.


De wereld willen verbeteren of bewustmaken is een energie van tekort. Hoe vreemd het ook mag klinken. De energie dat iets fout is aan de manier waarop anderen het doen of zelfs het collectief als jullie over ‘we’ spreken is een tekort vibratie. De energie van iets dat niet goed is en verbeterd moet worden, wat het ook is, is een energie die hoort bij tekort. Bij een focus op dat wat niet goed is, al geeft je brein er nog zo’n mooie draai aan.


ZIE GOED IN ALLES Het eerste waar jullie eens niet zo bang voor hoeven te zijn, is niet een virus dat over de wereld dwaalt en de harten van mensen raakt (soms op hele intense manieren), maar de stap naar onvoorwaardelijke liefde! De angst dat je dan alles goedkeurt wat fout is. Dat je dan een moordenaar lief moet hebben en goedkeuren wat hij doet. We gebruiken maar meteen een heel extreem voorbeeld om het duidelijk te maken. Onvoorwaardelijke liefde betekent dat je in die moordenaar zijn licht van Goddelijk zijn blijft zien. Dat wat jullie uiteindelijk verbindt in de Eenheid van jullie oorsprong. Dat je je richt op dat in hem wat goed is. En geloof ons, wij hebben nog nooit in geen enkele mensenZiel niets goed gezien!

Jullie zeggen wel: ‘we zijn allen één’ maar kunnen het werkelijk besef daarvan niet doorgronden als je blijft oordelen en veroordelen. Als uiting van jouw menszijn ben je ook niet gelijk aan elkaar. Je bent juist uniek in de ervaring van dat geheel; authentiek!

Jullie zijn wel met elkaar verbonden! Alles wat jullie doen heeft een connectie met de rest van de wereld. Omdat alles wel uit één en dezelfde energie bestaat, met verschillende vibraties, zoveel als er mensen zijn en nog meer.


Pas als je in wat dan ook en wie dan ook, de kracht van liefde blijft zien, als je het lef hebt om te kijken naar wat er positief is en dat daadwerkelijk eren, dan heb je een tipje van de sluier opgelicht naar jouw werkelijk aard en de aard van de ander. Dan heb je een glimp gezien van waar jullie op doelen met: we zijn allen één.


ONBEVANGENHEID Het virus maakt daarin geen onderscheid. Het raakt iedereen, haast onvoorwaardelijk zou je zeggen. Toch raakt het kinderen niet zo hard als volwassenen. De kinderlijke onbevangenheid en vooral waar onvoorwaardelijkheid in het leven van een (jong) kind nog een rol speelt, is het beste medicijn tegen welke ziekte dan ook. Terwijl juist kinderen volgens jullie filosofie over deze ziekte waar niemand nog immuun voor is, het hardst geraakt zouden moeten worden. Het past in het plaatje waarin de kinderen op een krachtige manier mee gecreëerd hebben in het collectief, maar juist de andere kant spiegelen, dat waar jullie op mogen focussen. Zij laten die vrijheid en onbevangenheid zien. Daarmee zijn zij het best beschermd en kunnen jullie als volwassenen je ook beschermen of liever immuun maken.


Het is die onbevangenheid van het kind dat raakt aan onvoorwaardelijkheid en die jullie helpt een andere vibratie op gang te brengen. Waarin jullie stap voor stap de manifestatie kunnen veranderen.

Het enige dat je hoeft te doen is je focussen op wat voor jou goed voelt. Op het tegengestelde van wat je buiten jezelf ziet. Waarom? Omdat je in dat wat je buiten jezelf ziet als niet fijn of wat je raakt op welke manier dan ook, je weet dat je afgedwaald bent van wat jouw Ziel erover voelt: die liefde die geen voorwaarden stelt.


HET HUIDIGE MOMENT Dat is niet makkelijk, want jullie kijken graag naar wat er is en neemt dat als uitgangspunt… voor je eigen gedachten erover, voor je ideeën erover, voor wat je gaat geloven.

Maar ook voor de meningen die je deelt met anderen, voor de aannames die jullie samen maken tot waarheid en voor de oordelen die jullie vanuit die aannames vellen.


Zie dat niet als iets dat goed of fout is, maar zie waar het vandaan komt. En vooral hoe de ene stap de andere opvolgt in dit proces van creatiekracht en manifestatie.


Zie waar je zo vroeg mogelijk in dit proces in kunt grijpen en een andere keuze kunt maken. Een andere gedachte kunt denken en vooral je focus op iets anders kunt richten. Herinner je dat je mens bent en in elke ervaring het Goddelijke voedt en laat groeien. Herinner je dat je niet naar deze wereld kwam om de dualiteit te overstijgen of alles te verbeteren, maar weet dat je kwam om te ervaren wie je bent! Om de dualiteit te gebruiken als jou leidraad en mogelijkheid tot ervaren van jouw licht en liefde.

Weet dat je kwam om te genieten van de mogelijkheid om te voelen, proeven, aanraken, beleven en fysiek te zijn in die prachtige manifestaties van jouw Goddelijk zijn.


Juist in deze tijden kunnen jullie daar diep op terugvallen en zie je dat die kracht van onvoorwaardelijkheid weer in mensen wordt aangeraakt. Blijf ver weg van enig oordeel over wat er gebeurt. Er is geen complot tegen de mensheid, er is geen einde van wat er was, er is zelfs geen nieuw begin. Er is eeuwige expansie en ervaring. De cirkel van leven. Alles aanwezig in het huidige moment.


VERBINDING Er is de ervaring van menselijk leven en jullie keuzes daarin. Jullie kunnen elkaar alleen dan inspireren als je zelf de verbinding met jouw Goddelijk zijn aangaat en leeft.

Pas dan kan jouw licht nieuwe kracht vibreren die mensen oproept om zich ook te verbinden. Maar ieder mens doet dat op zijn of haar uniek wijze. Jullie zijn allemaal unieke en authentieke menselijke uitingsvormen van het geheel. Daarin ligt jullie kracht. Niet in dat jullie er allemaal hetzelfde over denken. Niet in de ander vormen naar jouw goeddenken. Niet in elkaar of de wereld redden. Dat gebeurt allemaal vanzelf vanuit je verbinding met jouw Ziel. Zonder moeite, in de stroom van leven.


Jullie kracht uit zich in de diversiteit aan Goddelijk beleven. Op aarde is verscheidenheid jullie authenticiteit. De verbinding met jouw niet fysieke deel dat groter is dan jouw fysieke ervaring, laat jullie voor altijd verankerd zijn in de Eenheid van jullie oorsprong. Dat is waar jullie de kracht van onvoorwaardelijkheid vandaan halen, het is wie jullie ten diepste zijn.

Met die vreugde van Eenheid ben je in dit leven de schoonheid van jouw unieke ervaring ervan aan het leven en vormgeven. Paradoxaal genoeg is dat wat jullie ten diepste verbindt.


Snap je dat er geen reset bestaat als je kijkt door de ogen van je Ziel, begrijp je dat er geen oude situatie bestaat door de ogen van Eenheid. Je komt nergens vandaan en gaat nergens naartoe, je bent in wat is. En alle uitingsvormen die je kiest om in de wereld van de manifestatie en dualiteit te ervaren zijn goed.


Ze zijn concepten die jouw mind bedenkt om zichzelf te kunnen verklaren. Dat is niet goed of fout, dat is wat het is. Dat is wat het leven zoals jullie het kennen, is. Geniet van dat voorrecht, van de keuze die je gemaakt heb om dit te ervaren. En kies steeds weer voor wat jou blij maakt en wat jou voedt. Zonder tegenwerpingen, maar vol overgave.


En als het gaat in deze tijden om hoe je je moet verhouden tot alles wat er in de wereld gebeurt, dan kun je vanuit die liefde en verbinding je richten op wat er in jouw directe leven, jouw eigen familie, gezin en vriendenkring en werkleven nodig is. En geef met heel je hart, vol vertrouwen. Doe niets dat je niet wilt, maar open je voor alles wat mogelijk is!


Als je wat je voor je ziet, kunt zien als de manifestatie van een oud verhaal, dan besef je ook dat je elk moment een nieuw verhaal kunt schrijven. Dat elk moment fris en nieuw is, vol mogelijkheden. Mogelijkheden die, als je je daar voor opent, zo uniek zijn dat jij ze niet had kunnen bedenken. Ze zijn het antwoord van jouw Ziel op jouw vibratie van openheid en vertrouwen. Dat is de magie van het leven. En tegelijk is het de gewoonste zaak van de wereld.


OORSPRONG

Kortom: Leef zoals je nog nooit geleefd heb, namelijk vanuit het werkelijke nu-moment. In het licht en de magie van de ervaring van Eenheid én in de uiting van jouw authentieke vorm. Wees onvoorwaardelijk in hoe jij je uit en heb respect voor hoe anderen kiezen te leven. Weet dat je uniek en authentiek bent in je ervaring, maar dat jullie allemaal verbonden zijn in de energie van al die ervaringen. Tot in de Eenheid van jullie oorsprong.


Dat is jullie hart, jullie Ziel, dat is wie je werkelijk bent. Vorm dat om tot de meest unieke en vreugdevolle ervaring zoals jij dit op aarde wil leven. Voel je daarin vrij, laat anderen daarin vrij en wees open en zonder oordeel. Dankbaar. En ben je bewust van de gedachten waar je voor kiest; jouw gedachten maken jouw verhaal, maken jouw realiteit en creëren ook de collectieve manifestaties.


Jullie kunnen nu zien hoe die angsten en verhalen met elkaar verbonden zijn en hoe jullie samen collectief alles kunnen creëren wat jullie willen. Keer het om: zie dat als jullie als mensheid dit konden manifesteren, dat de kracht van jullie vibraties ook vrede kan manifesteren. Alles komt neer op jouw keuze.

Dankbaarheid opent alle verbindingen met elkaar, het leven en jouw Ziel, het opent jouw hart voor oordeelloosheid en onvoorwaardelijkheid.


Wees onbevangen en vrij zoals je je als kind nog kon voelen.

Zoals jouw Ziel leeft.

Zoals jij bent.


In diepe verbinding met alles wat is, is alles wat jullie Zijn,

Ann.

_________________________________________________________________________________
123 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page