top of page

Dancing with horses

Soulfulness met paarden gaat een stapje verder dan mindfulness. Ook deze vorm van aandachtig aanwezig zijn in het moment is een belangrijk onderdeel van de Equine Soulfulness, maar de verdieping ligt in het gegeven niet met de mind, maar met de ‘soul’ aanwezig te zijn. Beoefening hiervan kan zeer helend en verbindend zijn voor zowel de mens als het dier. Het is een totale overgave aan het zijn in het moment en openen voor de ruimte waarin alles zich beweegt in plaats van focus op de vaste vorm. Paarden kunnen dit laten zien door in het veld te gaan rollen, liggen of door zich helemaal aan je over te geven. Dit is geen hocus pocus, maar inherent aan de ontspanning van geest en lichaam waardoor blokkades weg kunnen vallen. Ervaren dat een paard zich zo totaal veilig voelt dat hij helemaal bij je is in totale verbinding, nodigt onherroepelijk uit om hetzelfde te doen.

 

Dat een paard deze overgave aandurft heeft alles te maken met Observing Awareness, wat in dit geval ook het Veld van Vrede (of stilte of rust) genoemd kan worden. Dit veld kunnen we door deze manier van soulfulness toepassen betreden. Voor het paard kan deze overgave alleen maar ontstaan als de omgeving en de mensen compleet veilig zijn. Deze rust en vrede, die overduidelijk voelbaar zijn tijdens de sessies, geven ook de cliënt de benodigde veiligheid. Via de weg van het paard, volgt ook de ontspanning bij de cliënt.

Ditzelfde Veld van Vrede, wat opent in Obervering Awareness, is tevens ons werkveld bij de Soulfulness. Paarden leven in dit veld. Het is een benaming voor hun ervaren van de wereld zoals hij is, in het moment. In verbondenheid met alles om hen heen en met hun oorsprong. Het is in feite een onnoembare ervaring die ik het ‘Veld van Vrede’ hebben genoemd, omdat dat dit het dichtst komt bij de ervaring die we op dat moment met de paarden hebben. Het is de plek waar al het leven zich uit en ervaren wordt. Het paard (of de mens) is zich hiervan bewust door te observeren. Zodra de mind stil wordt, sluit het gewaarzijn automatisch aan bij dit Veld van Vrede. Hetzelfde veld als waar een paard zijn omgeving mee aftast op gevaar of aanwezigheid van roofdieren. Maar het is ook het veld waar zijn ‘ziel’ huist, waar hij de wereld ervaart vanuit een groter geheel. Uitgaande van dit grotere geheel, waar ook de mens onderdeel vanuit maakt middels zijn ziel, is het mogelijk om in dit veld contact met elkaar te maken en te ervaren hoe het paard zijn wereld beleeft en kent.

Het ervaren van de ziel van het paard is een bijzonder helende ontmoeting met de wereld van je eigen intuïtie en inzichten. In deze ruimte kun je de rust en stilte in jezelf terugvinden waar jouw doel en missie in dit leven weer zichtbaar worden, evenals je intrinsieke motivatie. Je leert het hoe en waarom van de dingen die je doet in je leven en dit om te vormen naar jouw diepe levenswensen. De ruimte die weer wordt geopend is zonder oordeel, dynamisch en met oneindige mogelijkheden. Paarden leven in deze ruimte zonder dat het vaag en ongrijpbaar is, want zij zijn aardser dan welk wezen dan ook. De Soulfulness leert ons in contact te treden met het paard in deze realiteit. Deze intuïtieve manier van communicatie helpt de cliënt om nog dieper en bewuster te ervaren dat alles met elkaar verbonden is. Zo wordt het voelen nog meer verdiept en de kans op verbinding herstelt.

 

Waar de Equine-Guidance zich richt op het herstel van de verbinding tussen het denken en het voelen, richt de Equine-Soulfulness zich op het herstel van de verbinding met de eigen levensvreugde en intuïtie.

IMG_4220.JPG
Paarden en wellness vakantieweken
IMG_3994.JPG
bottom of page